FU møde 11. maj

Dagorden
 
  1. Åbent formøde kl 19.00
  1. Henvendelser siden sidst / aktuelle henvendelser
  1. Temadrøftelse det blå og det grønne og Byens torv/midte
  1. Status på Aarhus Kommunes aktiviteter
  1. Flagallé status 
  1. Mårslet Bladet status
  1. Evt
Mødested  maskinhus  Tranbjerggård 
 
Hilsen  Mårslet fællesråd

Afslutning på Hold-Mårslet-Ren

Solen strålede og det var et fantastisk vejr Mårslet havde til indsamlingen af skidt og skrald. Det var 24. gang vi i Mårslet har samlet affald. Grundet Covid-19 var det et noget andet – men sjovt og effektfuldt – forløb i år. SuperBrugsen har støttet os hvert år og i år har Brugsen givet et gavekort til alle, der viste et foto af hvad de havde indsamlet. Det har resulteret i denne collage, som dog kun er et udsnit af det samlede resultat.

Mårslet Stilaug takker alle – store som små – der deltog i aktiviteten.

Ny bro fører trampesti over vandløb

Takket være frivillige fra de to Mårslet-grupper Frokostpausen og Stilauget kan man nu komme tørskoet over en bæk der krydser en trampesti i de naturskønne omgivelser mellem Oddervej og Moesgaard Museum.

En rigtig trampesti
– Det er en gammel sti, men den har været meget forsømt på grund af nogle uoverensstemmelser mellem en lodsejer og kommunen. Nu er uoverensstemmelserne løst, og stien er blevet renoveret så den er til at gå på igen. Man kan dog ikke gå der med en barnevogn; det er en rigtig trampesti, fortæller Jørgen Brandt som er aktiv i både Stilauget og Frokostpausen.
Stien er omgivet af skov og åbent land og byder på mange naturoplevelser.
– Jeg så for eksempel omkring 15 rådyr ude på en mark da jeg gik på stien i dag, fortæller Jørgen Brandt.

Begynder ved Oddervej
Stien begynder ved en rød træpæl på den østlige side af den tidligere landevej der i dag fungerer som cykelsti langs Oddervej. Pælen står lidt syd for Moesgaard Havecenter og lige nord for Langballegård.
Derfra går stien mod Moesgaard Museum og Moesgaard Have for at ende ved Oldtidsstien syd for museet.
Kommunen står for arbejdet med selve stien, men den 4,6 meter lange træbro der fører over en bæk et par hundrede meter fra Oddervej, er bygget af frivillige fra de to grupper.

Frivillige grupper
Frokostpausen er åben for mænd i pensionistalderen, mens Stilauget består af både mænd og kvinder som samarbejder med kommunen om netværket af trampestier i vores område. Begge grupper er baseret i Mårslet, og stien øst for Oddervej er dermed på kanten af gruppernes territorium.
– Men Mårslet Sogn omfatter jo også Moesgaard Museum og går faktisk helt ned til Fiskerhuset hvor Giber Å løber ud i Aarhus Bugt. Så vi opfatter det også lidt som vores område, fortæller brobygger Brandt.
PerH.

Kilde: Mårslet Avis

Jørgen B tilføjer en tak til SuperBrugsen for dejlige sandwichs til de hårdt arbejdende brobyggere

Fire brobyggere.

Fra venstre Knud Lunderskov, Jørgen Brandt, Henning Petersen og Arne Ellegren.

Foto: Anders Sørensen.