Mårslet Revy

Mårslet Revy 2021 opføres i Mårslet Borgerhus:

Den 6 + 7 + 8 + 9. oktober 2021 – alle dage kl. 20.00
(onsdag – torsdag – fredag – lørdag)

Dørene åbnes for spisning kl. 18.30

Entrebillet købes i SuperBrugsen Mårslet, kasse 1.
Samme sted kan også købes madbillet (3 x smørrebrød) til aftenen, hvis dette ønskes.

Årets Mårslet Revy har fået titlen: 40 – Fræk og Forrygende

105g Blandet, Mårslet Revyforening har i år 40 års jubilæum!

Gå ikke glip at Mårslet Revyen 2021. Vi tager fat på især lokale og alment menneskelige foreteelser, men også nationale og globale, herunder FN’s 17 verdensmål. Intet er for stort eller småt til at blive spiddet af 105 g Blandet.
Vi kan garantere en fornøjelige aften, med sprudlende, forrygende og til tider lidt frække sketches, tekster og sange, og som altid akkompagneret af levende musik.

At vi nu gennem 40 år har leveret lokale revyer m.m. er ikke så ringe endda. Og vi er faktisk ret gode til det – synes vi selv!
Men tag os ikke på ordet – kom selv ned og vurder!

Rigtig mange mennesker har gennem de sidste 40 år været en del af Revyforeningen – og vi opfordrer alle som kunne have lyst til at være med fremover til at kigge forbi (vi er i Borgerhuset hver onsdag aften i denne tid).
Efter et corona overspringsår – hvor vi faktisk også øvede da vi kunne – har vi samlet nye kræfter.
Gennem foråret og henover sommeren har vores dygtige tekstforfattere været i gang. Og nu øves tekster, sange og skuespil og vi er klar!

Høringssvar til offentlig høring af Temaplan “Arealer til alle boligtyper” (tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2017)

Hermed følger Mårslet Fællesråds høringssvar til den i temaplanen foreslåede udstykning nord for Mårslet. Med afsæt i Helhedsplanen for 8320 fremhæves følgende opmærksomhedspunkter, som Aarhus Kommune bedes forholde sig til, såfremt kommunen vælger at gå videre med den foreslåede udstykning af arealerne nummereret 320120BO og 320121BO – og disse opmærksomhedspunkter vil for så vidt også gælde enhver senere udstykning i postnummer 8320.

 1. Trafikale forhold: Med afsæt i lokalt fremsatte synspunkter vedrørende Jelshøjvejs meget begrænsede kapacitet, allerede erkendte flaskehalsproblemer omkring Mårslet skole, endnu ikke etablerede adgange til omfartsvejen (Bering-Beder vejen) samt manglende kapacitet på Testrupvej, Tandervej samt Obstrupvej til at håndtere yderligere trafikal belastning, anfører Mårslet Fællesråd, at Aarhus
  Kommune i forbindelse med større udstykninger skal planlægge for den samlede infrastruktur i lokalområdet, så trafikale forhold i Mårslet ikke forværres. Til infrastruktur hører naturligvis også tilstrækkelige stiforbindelser og krydsningsmuligheder på Letbanen, hvilket mange gange er fremsat som ønske.
 2. Mårslet skole: Det er i Helhedsplanen for 8320 ønsket, at Mårslet skole fortsat er lokalområdets eneste kommunale skole, idet den anses som væsentlig for den lokale tilknytning og identitet. Det ønskes derfor at udbygningstakten i nye udstykninger skal tilrettelægges og om nødvendigt begrænses, så Mårslet Skole ikke skal deles og ej heller skal lokalt bosiddende skolebørn sendes til andre skoledistrikter.
 3. Boliger og omgivelser: Der er lokalt blevet fremsat flere forslag om blandede boligformer eller alternativer til de traditionelle villakvarterer, så man i princippet kan bo hele sit liv i lokalområdet. Med andre ord ønsker Mårslet Fællesråd at der i byudviklingen sikres mulighed for at ældre, fraskilte og unge, der i dag kan mangle mulighed for at bosætte sig lokalt, fremover vil kunne finde egnede boliger svarende til disse gruppers behov og formåen. Fællesrådet oplever interesse for anvendelse af bæredygtige materialer samt etablering af naturløsninger i forbindelse med udstykninger i lokalområdet.

  Med venlig hilsen
  Mårslet Fællesråd

FU møde 11. maj

Dagorden
 
 1. Åbent formøde kl 19.00
 1. Henvendelser siden sidst / aktuelle henvendelser
 1. Temadrøftelse det blå og det grønne og Byens torv/midte
 1. Status på Aarhus Kommunes aktiviteter
 1. Flagallé status 
 1. Mårslet Bladet status
 1. Evt
Mødested  maskinhus  Tranbjerggård 
 
Hilsen  Mårslet fællesråd