Fællesrådsmøde 12. januar – på Teams

Dagorden 
 
– Åbent formøde kl 19.00, virtuelt på Teams –  meld ind på forhånd   
– Henvendelser siden sidst
– Samle materiale til repræsentantskabsmøde.
– Indkaldelse til repræsentantskabsmøde.
– Diregent / borgerhus
– Status mårsletbladet 
– Evt
 
Hilsen Fællesrådet

FU møde 8. december

Sted: Maskinhus på Tranbjerggård 
 
Dagsorden 
 
1. Åbent formøde kl. 19.00
 
2. Henvendelser / siden sidst
 
3. Opfølgning på møde med Carsten Thomsen / Beder beringvej  og Anlægsprogram
 
4. Opfølgning på møde med Mosegård og kulturakse
 
5. Temaplan Et grønnere Århus og mere blåt
 
6. Søge tilskud til drift ved Århus kommune
 
7. Forberedelse af  repræsentantskabsmøde den 23 februar 2021
 
8. Orientering om byrådsbeslutning om smitteinddæmmende foranstaltninger
 
Evt.
 
Hilsen Mårslet Fællesråd

FU møde 10. november

Sted: Tranbjerggård  Maskinhus kl 18.30
 
Åbent formøde kl. 19.00
 
Dagsorden 
 
1) Opfølgning Eskegården

2) Møde med Carsten Thomsen om beder bering vej m.m – Grønt udvalg deltager  19 nov .

3) Lysskilte ved skolen på obstrupvej

4) siden sidst   mulighed for flere punkter

5) Evt

Dagorden til FU møde 19. oktober

Hermed dagsorden til fællesrådsmøde mandag den 19 oktober 2020 kl. 18.00
 
Åbent formøde kl 19.00  ( Med få deltager )
 
Sted:  Værksted på Tranbjerggård  
Tranbjerggårdsvej 20 Mårslet
 
Hilsen
Mårslet fællesråd
  1. Mere biodiversitet i bl.a. den kommunale drift af grønne områder i Mårslet. Oplæg fra Grønt Udvalg til proces for borgerinddragelse og samarbejde med Aarhus Kommune.
  2. Lokalplan Eskegårdsvej 8, Invitation fra Aarhus Kommune til borgerinformationsmøde tirsdag den 10. november 2020. Afslutning af følgegruppemøder. 
  3. Orientering fra BBV-projektet, status på stiprojekt, kommunal dialog med grundejerforeningen Mustrupvej. 
  4. Mårsletblad og Mårslet Skole
  5. Orientering om første møde i Lokalgruppen for kommunens projekt ’Moesgaard Vildskov’.
  6. Status på udvalgsarbejde.
  7. Kattegat-forbindelsen, forundersøgelse, Støj.
  8. Budgetmøde med Aarhus Kommune, med udgangspunkt i deres orientering juni 2020.