Kommuneplaner

Det kan være en jungle at finde frem til de rigtige informationer, når det kommer til byudvikling. Her på siden har vi forsøgt at give dig et overblik over nogle af de emner, der har betydning for 8320. Læs mere nedenfor eller få det fulde overblik på Aarhus Kommunes hjemmeside. 

Overblik

Hvad betyder kommuneplanen for vores lokalsamfund

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af hele kommunen de efterfølgende 12 år. Der er tale om en rullende planlægning, hvor der i hver byrådsperiode – i praksis hvert fjerde år – er mulighed for at videreudvikle eller ændre den plan, det forrige byråd har vedtaget. Læs mere

Kulturmiljøet

Aarhus Kommune rummer en lang række værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier både i det åbne land og i byen. I landskabet har vi herregårdsmiljøerne som Moesgård og Constantinsborg, kirkerne, forskellige typer landsbyer, møller og andet. Læs mere

Byudvikling

Der lægges vægt på, at variationen i de forskellige lokalsamfunds identiteter er en styrke, der videreudvikles i byudviklingen. De særlige bykvaliteter i Aarhus’ forskellige byområder og de særlige kendetegn skal sættes i spil. Når vi bygger byen tættere, har det derfor stor betydning for projekternes højde, drøjde og indhold om vi er i stationsområdet ved Malling eller på Viby Torv.  Læs mere

Mobilitet og trafikale strukturer

I takt med byudviklingen skal vi sikre en høj grad af mobilitet og tilgængelighed. Aarhus skal være trafikalt velfungerende for både person- og godstransport og samtidig fremme et attraktivt bymiljø. Det stigende mobilitetsbehov i og til Midtbyen skal først og fremmest tilgodeses ved udbygning af faciliteter for kollektiv trafik og cykeltrafik. Læs mere

Byggeri i landsbyerne og landområderne

Landsbyerne skal fortsat fastholde deres særlige kvaliteter, og kirker og andre markante bygningsværker skal fortsat være tydelige kendingsmærker i landskabet. Når der bygges nyt i det åbne land, skal det passe til det omgivende landskab eller den bebyggelse, den indgår i sammenhæng med. De traditionelle og bevarede landsbymiljøer tilbyder særlige kvaliteter, som byrådet ønsker at fastholde, for at landsbyerne fortsat kan være en af de meget varierede bosætningsmuligheder i Aarhus Kommune. Læs mere

Naturen

Kommuneplanen udgør i sammenhæng med byrådets Naturkvalitetsplan og statens Naturplaner og Vandområdeplaner et planlægningsmæssigt fundament for at skabe mere, sammenhængende og dermed bedre natur. For at lykkes med at skabe mere natur, skal hele værktøjskassen i brug – naturpleje, naturgenopretning, vådområdeprojekter og skovrejsning. Det er i høj grad værktøjer, der skal anvendes i samarbejde med aarhusianerne gennem frivillige aftaler. Læs mere