Referat, FU-møde, d. 5. december 2023

Dagsorden og referat

bestyrelsesmøde
5/12 2023
kl. 18.30 – 21.00

Til stede: Pernille – Thorkild – Jens – 1. Siden sidst Ad 1) Julehilsen fra Teknik og Miljø, Vejanlæg – Formandsmøde for fællesrådene d. 11. januar – Fællesmøde om oplands-puljen 23. januar i Lyngby Menighedshus kl. 18-21. Infoskærm opsættes som forsøg i Kolt-Hasselager. – Der regnes med en fællesskabsudvikler via oplandspuljen – Studentermedarbejder med 5 timer om måned er tilknyttet projekt Naturudvikling(de 300 Ha)

2. Henvendelse fra borgere Ad 2) Intet

3. Fra Trafikudvalget Ad 3) Referat fra seneste møde ligger i Drev. Thorkild overvejer at supplere antallet af udvalgsmedlemmer.

4. Borgermøde om Eskegården, Høringsperiode 30. november 2023 til 1. februar 2024 – hvem har mulighed for at deltage, så vi er velorienterede og efterfølgende kan beslutte evt. høringssvar. Ad 4) Thorkild laver høringssvar, rundsender det til FU inden mødet d. 2. januar, hvor det drøftes på mødet. Pernille informerer om borgermødet på hjemmesiden og Facebook.

5. Invitation til at deltage i den digitale dialog/platform om den nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene, Anders Ad 5) Punktet udsættes

6. Skal vi lukke for mailindgang fra hjemmesiden midlertidigt, indtil vi har fundet en løsning på filtrering? Ad 6) Ja, det skal lukkes hurtigst muligt

7. Det nærmer sig, at vi igen skal søge tilskud fra Aarhus Kommune. Kan du hjælpe, Poul? Ad 7) Ja, Poul søger tilskud

8. Evt Ad 8) Intet