Referat, FU-møde, d. 1. august 2023

Dagsorden og referat 

Bestyrelsesmøde 

1/8 2023

kl. 18.30 – 21.00


Til stede: Anette, Anders, Jens, Thorkild, Finn, Poul


  1. Siden sidst

Ad 1) Henvendelse fra Innovator om evt. dagligvarebutik på Tandervej. Kommer forventeligt til foretræde på mødet i september. Jørgen Brandt kommer ligeledes til foretræde vedr. frivilligt stop for sprøjtning af vandsårbare områder. Henvendelse til FU om udsmykning af busskure i 8320. 

  1. Henvendelser fra borgere

Ad 2) Der har været diskussion om støjmålingerne ved Giber Ringvej. FU lægger sig op ad resultaterne. FU opfordrer til, at de oprindelige planer om en trafikmåling og støjmåling efter et år gennemføres. Kommunen kan evt, overveje at gennemføre en hastighedssænkning for tunge køretøjer.

  1. Midttrafik og koordinering af linjer til og fra Mårslet

Trafikudvalget udarbejder en henvendelse til Midttrafik om at ændre på køreplanerne for Letbane og Busrute 16 til og fra Mårslet.

  1. Procesplan for natur omkring Mårslet, tidligere modtaget fra Aarhus Kommune. Plan skal i høring i Mårsletbladet mm. Kommentarer til planen. Orientering om udvalgsmedlemmer.

Ad 4) Antallet af interesserede medlemmer i arbejdsgruppen udgør 10 personer. Der har været afholdt et møde, hvor en procesplan er præsenteret. Planen beskriver den forventede borgerinddragelsesprocess, hvor præsentationen bliver præsenteret i Mårsletbladet af FU. Kommunen forestår en høring af planen. Dernæst arrangeres markvandringer i september 2023 og sidst kommer en samlet debat forud for en beslutning. FU finder, at planen, som foreligger, ser lovende ud. FU arbejder for at få opsat en informationsstander et centralt sted i byen.

  1. Evt

Intet


pbv

Thorkild


  • markeret