Referat, FU-møde, d. 5. september 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

5/9 2023

kl. 18.30 – 21.00


Til stede: Pernille – Jens – Hakon – Anette – Finn – Thorkild


  1. Siden sidst, henvendelse fra borgere/indkomne mails m.v.

Ad 1) Henvendelse fra forvaltning om udseende på stiovergang på Tandervej mellem de to rundkørsler vedr. type af hastighedsdæmpning. Glædeligt, at resten af strækningen bliver udvidet til nutidig standard. – 

  1. 19.00 Formøde vedr. Ny dagligvarebutik på Tandervej, Innovater

Ad 2) Ikke mødt

  1. 19.30 Formøde om trafikafvikling på Bedervej, Jørgen B, Emma S m.fl.

Ad 3) Jørgen Andersen og Ole Hansen mødte frem og fremlagde forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bedervej. De ønsker hastighedsdæmpning eller/og helst en sti langs vejen fra Mårslet til den allerede etablerede sti efter Letbaneoverskæringen.

  1. FU benytter ofte termer som borgerinddragelse, lokal inddragelse og helhedsplaner, fx om helhedsorienteret planlægning. Hvordan hænger lokal inddragelse sammen med helhedsplaner?, Thorkild

Ad 4) Udsat til oktobermødet

  1. Henvendelse til Midttrafik om køreplaner for Bus 16 og Letbane L2, Thorkild

Ad 5) Thorkild fremsender skrivelsen til Midttrafik

  1. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild

Ad 6) Udsat til oktobermødet

  1. Nedsættelse af udvalg for Skole og Fritid, Pernille

Ad 7) Pernille fremlagde et udkast til kommissorium (ligger i mappe under udvalg på vores Drev). Folkehus, Mårslet Skole, Borgerhus, Spejdere, TMG, Egnsarkiv, Multihallen, Mårslet Kirke m. fl er relevante at finde deltagere fra. Koordinering af events er et arbejdsområde.

  1. Evt

Ad 8) Udvalget for naturudvikling holder møde 19. september.