Kom til borgermøde om lokalplan 1161 og boligområde ved Eskegården

Aarhus kommune afholder borgermøde om lokalplan 1161 ang. boligområdet ved Eskegården
Praktisk info
❇️Dato: 14.12.23
❇️Tidsrum: 17.00 – 18.30
❇️Sted: Mårslet Skole – D-huset, Adresse, Testrupvej 4, 8320 Mårslet
❇️Mødet omhandler:
Orienterende borgermøde om lokalplan for boligområde ved Eskegårdsvej i Mårslet
Invitationstekst
Formålet med borgermødet er, at Aarhus Kommune vil informere om lokalplanforslaget. På mødet kan du stille spørgsmål til projektet og processen. Vi vil også informere om, hvordan du indsender et høringssvar til lokalplanen, så du kan sikre din stemme i udviklingen af dit lokalområde.
Lokalplanen giver mulighed for et nyt boligområde ved “Eskegården” med 42 dobbelthuse og rækkehuse. Der kan også etableres en ny adgangsvej til boligerne fra Bedervej. Områderne omkring vejen bliver samtidig opgraderet med ny beplantning og stier, så man kan færdes op igennem området i et sammenhængende grønt, rekreativt område.
❇️Program
-Velkomst
-Lokalplanprocessen og borgerinddragelsen
-Præsentation af projektet
-Spørgsmål/svar
-Afrunding
❇️ Forslag til Lokalplan nr. 1161 – Boligområde ved Eskegårdsvej i Mårslet
Åben indtil d. 1/2 2024