Arbejdet med byens udvikling

I januar 2018 nedsatte FU to udvalg, hvis formål var at arbejde med indsatsområderne “Byens afgrænsning” og “Byens stier og grønne områder”. Nedenfor kan du læse udvalgenes rapporter og projektforslag. Rapporterne skal ses som forslag og danner grundlag for den kommende borgerinddragelse, der vil finde sted, inden der sættes projekter i gang i Mårslet og omegn.

Der behandles blandt andet emner som: Hvordan skal Mårslet afgrænses? Hvordan og i hvilken takt skal byen udbygges? Hvilke boligtyper ønsker vi? Er der behov for nye veje?

Hvor ligger den naturlige afgrænsning mellem by- og landzone fremadrettet?

Læs udvalgets rapport

Byens stier og grønne områder

Hvordan sikres sammenhængen mellem stier til gående og cyklister i hele byen og resten af lokalområdets bysamfund? Læs udvalgets rapporter. 

Rapportering

Kortmateriale med udvalgets forslag til ændringer og forbedringer.

Dokumentationsrapport

Baggrundsmateriale, uddrag fra helhedsplanen, borgerforslag mm.

Projektbeskrivelser

Projektbeskrivelser for nye anlægsprojekter.