REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

Indkaldelse til alle medlemsgrupper og enkeltmedlemmer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I MÅRSLET FÆLLESRÅD

TIRSDAG, DEN 27. FEBRUAR 2024 KL. 19.00

i Mårslet Skole, Testrupvej 4, 8320 MÅRSLET.

Endelig dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter samt valg af to

stemmetællere

4. Aflæggelse af beretning om fællesrådets virke – herunder orientering om

borgerinddragelse i forbindelse med etablering af 300 ha natur.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr og

kontingent

7. Indkomne forslag – herunder forretningsudvalgets (FU) forslag til

arbejdsområder i det kommende år:

a. Behandling af indkomne forslag:

1. Fælles kalender for Mårslets arrangementer, indsendt af

Robert Christensen, vedhæftet forslaget i fuld længde.

2. Kontingent forhøjelse med 100 kr, som ubeskåret går til at

understøtte Mårslet Bladet, indsendt af FU.

b. Mulig omlægning af Mårslet Fællesråds kommunikationskanaler, så

de i højere grad bygger på en fælles platform drevet af Aarhus

Kommune

8. Valg til forretningsudvalget (FU)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for det kommende år

10. Eventuelt

På valg til FU i 2024:

Jens Thomsen, Anders Kjær, Thorkild T. Clausen samt 1. suppleant Kenneth

Mansgaard, 2. suppleant posten er pt. vakant

Ikke på valg til FU i 2024:

Finn Larsen, Pernille B. Fast, Anette Poulsen, Poul H Poulsen,

Forslag fra medlemsgrupper (pkt. 7) indsendes senest 20. februar til

fællesrådets mail: Maarsletfu@gmail.com

Den skriftlige beretning kan fra den 13. februar læses på www.maarslet.nu

Hver medlemsgruppe har 2 stemmer og kan sende én eller to repræsentanter.

Enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

MØDET ER ÅBENT FOR ALLE !!

OBS – indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet fremsendes KUN

på mail og via web. Derfor beder vi medlemsforeningerne opdatere deres

mailadresser hos os, hvis kontaktpersonerne er skiftet.

MÅRSLET FÆLLESRÅD

Februar 2024

Robert Christensen <robertchristensen17@gmail.com>

søn. 18. feb., 11.59

til maarsletfu@gmail.com

Støtteforeningen TMG og TMG Banko har, synes vi selv, en god ide, som vi gerne

vil have I drøfter på jeres generalforsamling. Det handler om, at vi gerne vil

oprette en fælles kalender, hvor de forskellige foreninger i Fællesrådet kan

oprette opslag om deres arrangementer, så arrangementerne ikke kommer til at

overlappe hinanden, hvilket vil være lidt uheldigt. Løsningen er, at vi laver en

kalender, lige som Mårslet Multihal har til deres bookning af de forskellige

lokaler. Her kan foreningerne i Fællesrådet skrive opslag om, hvilke

arrangementer der er planlagt frem i tiden. Så kan man se et helt år frem, så

bliver det lettere at lave arrangementer der ikke overlapper hinanden. Man kan

samtidig lave en gruppe på Facebook som evt. kan hedde, Dette sker i Mårslet,

hvor kalenderen bliver tilgængelig for alle som er medlem af gruppen, men der

skal ikke kunne tilføjes noget på denne side. Tilføjelser skal kun kunne lade sig

gøre på FUs hjemmeside af de forskellige foreningers bestyrelser. Man kunne

også lave en side i Mårslet Bladet med månedens program, hvor der henvises til

det pågældende arrangement andet sted i bladet. Jeg kan desværre ikke deltage i

jeres generalforsamling, da det falder sammen med vores bankoaften.

Men jeg håber at I får en god generalforsamling, og håber på at I synes godt om

vores forslag, der må behandles under indkomne forslag.

Med venlig hilsen

Formand Robert Christensen

Tlf. 23716043 Mail. robertchristensen17@gmail.com