Referat, FU-møde, d. 7. november 2023

Dagsorden og referat 

bestyrelsesmøde 

7/11 2023 

kl. 18.30 – 21.00 

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde

Til stede: Pernille, Poul, Thorkild, Anette, Finn

1. Siden sidst, herunder henvendelse fra borgere

Opfordring fra Teknik og Miljø til at deltage i en årskonference for klimaindsatsen i Aarhus Kommune. Den afvikles 30. november. Der er tilmelding på link. Konferencen er forbeholdt medlemmer af fællesråd. Samarbejds-digital-platform er udvidet med to rubrikker. Indholdet på platformen diskuteres på decembermødet – Henvendelse om at etablere en kalender i Mårsletbladet. Fællesrådet har vanskeligt ved at se, hvorledes og af hvem en sådan skal administreres, idet den formodentlig vil blive meget omfangsrig, og i givet fald ville den skulle begrænses aftalt af et udvalg. Forslaget synes umiddelbart at være en god ide, men kan ikke varetages af Fællesrådet. Thorkild svarer på henvendelsen.

Trafikudvalget har fået henvendelser om en farlig situation ved cykelstiens krydsning med udkørsel fra Hørretvænget. Herudover ønsker borgere på Nymarksvej mellem bro over Giber Ringvej og Nymarks Allé. Trafikudvalget afholder møde sidst i november.

2. Borgermøder 15. november, Naturudvikling i og omkring Mårslet og 14. december, Eskegården.

Den store hal ved skolen danner rammen om borgermødet d.15. november. – I skrivende stund er det usikkert, hvorvidt borgermødet d. 14. december bliver på dagen eller udskydes. Forvaltningen har dags dato ikke fremsendt forslag til byrådet. Programmet for aftenen bliver lagt på hjemmesiden.

3. Invitation til at deltage i den digitale dialog/platform om den nye samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene, Anders

Udsættes til næste møde.Input til fællesråds-seminar er tidligere sendt af Anders

4. Hvornår er FU’s medlemmer inhabile, og hvor er grænsen for private initiativer og FU’s deltagelse?, Thorkild

Thorkild beder Kenneth fjerne dokumentet på hjemmesiden om Eskegården. Høringssvar samles under en rubrik på hjemmesiden. Finn samler høringssvar.

5. Ansøgning fra Menighedsrådet om nedrivning af præsteboligen

Poul har talt med formand for menighedsrådet. Menighedsrådet vil og kan ikke finansiere præsteboligen. Fællesrådet ønsker at invitere menighedsrådet til en drøftelse om en fremtidig alternativ anvendelse. Finn og Poul henvender sig til menighedsrådet om et møde.

6. Evt.

Thorkild henvender sig til Anders om formularen, der giver rigtig mange spam i vores indbakke.

pfuv

Thorkild