Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 9/8-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 9.8 2022 i Multihallen

 

Dagsorden og referat

bestyrelsesmøde

9/8 2022

1. Åbent formøde, grønt udvalg, “Krolf”-initiativ

Borgergruppehenvendelse om etablering af krolf-bane i Bomgårdshaven. Gruppen får en tilbagemelding efter en drøftelse i FU. FU anbefaler, at de etablerer sig andet steds, men accepterer, at der midlertidigt og indtil, der har været en afklaring af udviklingen af Mårslets centrum, kan igangsættes en periode. FU modtog en oversigt over stier omkring Bedr, Malling, Ajstrup og Mårslet

Grønt udvalg informerede om stikort-ønske, dels finansiering dels formidlingsplatforme. Kommunens politik vedr. udflugtsmål kan evt. kombineres. FU hjælper grønt udvalg med at finde kontaktpersoner. De sydlige fællesråd kan ligeledes bringes i spil. Visit Aarhus kan måske inviteres til et møde, ligesom inddragelse af lokal-arkiv, bibliotek mv. kan inddrages. Grønt udvalg søger nye medlemmer

2. Henvendelser/aktuelle sager

Henvendelse vedr. flagalle på næste møde. FU har udsendt mail til de sydlige fællesråd. Enkelte svar er kommet tilbage med lovende perspektiv. Henvendelse fra “Frokost-pausen”. Anders deltager i september i møde. FU indkalder de sydlige fællesråd til møde.

3. Temadrøftelse om byens midte

Thorkild laver ændringsforslag og Anders omformulerer sidste del af første afsnit.

 

4. Evt.

Intet