Deltagelse i åbent formøde med Mårslet Fællesråd

Formål:

Mårslet Fællesråd ønsker at være i dialog med lokalområdet fx ved direkte kontakt ved rådets månedlige møder.


Deltagelse

Som borger eller forening i Mårslet har du/I mulighed for at mødes med Fællesrådet ved et eller flere af rådets månedlige møder. Formålet med deltagelsen er at give Fællesrådet information om, hvad du/I mener om en konkret sag vedrørende det område, som Mårslet Fællesrådet dækker, og som du/I ønsker, Fællesrådet eventuelt skal tage op.


Hvad skal jeg/vi gøre for at deltage i et formøde?
Du/I skal kontakte Fællesrådet på maarsletfu@gmail.com

Hvor lang tid har jeg/vi?

Du/I har ca. 30 minutter til at fremlægge dine/ jeres synspunkter. Herefter har Fællesrådet mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål. Der er ikke tale om en debat, da formålet udelukkende er, at Fællesrådet skal høre dine/jeres synspunkter. Det er en fordel, hvis du/I formulerer dig/jer kort og præcist og prioriterer hvilke synspunkter, du/I vil præsentere for rådet. Hvis flere har ønsket foretræde i samme sag, vil du/I som udgangspunkt blive inviteret sammen med de øvrige, hvilket yderligere kan kvalificere formålet med sagen.


Hvad skal forberedes?
Vi regner selvfølgelig med, du/I har forberedt din/jeres sag, og du/I bedes medbringe dine/jeres bemærkninger til selve mødet i skriftlig form og gerne suppleret med en digital udgave sendt til ovenstående mailadresse i god tid før mødet, så medlemmerne af rådet kan orientere sig forud. Bilag, der understøtter sagen, modtages gerne.


Hvad sker der efter mødet?

Efter din/jeres fremlæggelse af sagen drøfter Fællesrådet sagen. Det er ikke muligt at overvære denne del af mødet. På baggrund af dine/jeres bemærkninger og øvrige oplysninger i sagen tager Fællesrådet stilling til, hvorledes det evt. kan indgå i sagen. Fællesrådets beslutning og evt. anbefalinger vil fremgå af referatet fra det pågældende møde og ville kunne ses på hjemmesiden efterfølgende