Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 13/9-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 13.9 2022 i Multihallen

 

Dagsorden og referat

bestyrelsesmøde

0. Formøde, Lars Maron Petersen, om crowd-funding til hjertestartere i Mårslet
Nystartet Facebook-gruppe om etablering af flere hjertestartere i Mårslet. Lars Maron laver en PDF om emnet og sender det til FU, der formidler skrivelsen til foreningerne under FU.

1. Vores udspil til de andre fællesråd om samarbejde – tilkendegivelser fra de andre fællesråd
FU har med glæde fået positive tilbagemeldinger fra nabo-fællesrådene, Solbjerg, Tranbjerg, Kolt-Hasselager, Malling og Beder. FU inviterer rådene til en mødedag d. 25.oktober kl.18.30 i salen. Pernille booker lokale. Mulig brug af projektor. Anders, Poul og Thorkild laver skrivelse og indbydelse.

2. Status Flagalle
Familierne Brodholt og Kidmose har sagt ja til at overtage opgaverne med flagalleen. De begynder snarest.

3. Status Trafikudvalg
Thorkild besøger Aktiv-Mandag kl. 11.30. Anders spørger i gruppen Frokostpausen

4. Afventer foreløbig tilbagemelding fra Aarhus Kommune vedr. helhedsplan
Anders fremsender skrivelsen til kommunen. Skrivelse vedlagt som bilag.

5. Crowdfunding tiltag
Se pkt. 0

6. Skovbrugerråd
Finn Larsen er deltager

7. Opfølgning grønt udvalg
FU har ikke fået materialet, f.eks. kort tilsendt. FU anbefaler at støtte projektet med et kronebeløb.

8. Kort opfølgning på sidste referat  -er der noget vi mangler?.
Udgår

Evt.
Anders henvender sig til de, der ønskede at etablere en Krolf-forening, for at præcisere, hvorledes den midlertidige af FU-støttede ordning om Bomgårdshaven, skal udmøntes.

Poul fortalte om ønske om et crowd-funding-område i Mårslet. Poul henvender sig til Hans Petersen om et indlæg i Mårsletbladet. Det gamle gartneri på Bedervej er et godt areal.