Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 14/6-2022

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 14.6 2022 i Halhuset

 

Tidsplan 14. juni:

1800 – 1830 Vi mødes ved Rema 1000

1830 – 1845 Transport til Halhuset

1900 – 2100 FU møde

 

 

Dagsorden:

Besigtigelse af mulig sti ved Mårslet nord. Mødested parkerings plads ved REMA.

FU deltog i en fremvisning om en evt. omlægning af sti, så der kan blive en bedre adgang til Hørret Enge fra det nordlige Mårslet. Emnet drøftes på mødet i august.

 

I Halhuset fra 1900:

 1. Siden sidst

Intet

 1. Årshjul 22/23 AK

Årshjul vedtaget

 1. Forslag til arbejsgruppen for Fællesrådene i forbindelse med Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene. FL

FU støtter en central og kommunal platform vedr. fællesrådenes arbejde. Ønsket ligger i kølvandet på kommunens tanker om politik om oplandet.

 1. Trafik udvalg. AK

Thorkild er valgt til formand for trafikudvalget. I løbet af efteråret laves ved henvendelse til medlemmerne af FU og på hjemmesiden en rekrutteringsproces. Udvalget tilrettelægger arbejdet.

 1. Grønt udvalg

Grønt udvalg inviteres til formøde i august med henblik på det fremtidige samarbejde med FU. Grønt udvalg ønsker at rekruttere nye medlemmer

 1. Samarbejder med de sydlige fællesråd. FL

Anders sender mail til nabo-fællesrådene om et fremtidigt samarbejde.

 1. Princip for foretræde for Fællesrådet TC

“Foretræde” ændres til “deltagelse”. “10 min” ændres til “ca. 30 min.”

 1. Flagalle PP

Der arbejdes på måske at anvende en “traktor” på batteri til varetagelse af opgaven. Forsikringsdelen fx, ansvarsforsikringen skal være i orden. Poul arbejder stadig med løsning.

 1. “Forklæde til tidligere referat” AK

Anders sender sammendrag, forklæde, fra årsberetningen til Kenneth, der lægger det ind på hjemmesiden

 1. Drøftelse fsva. Aarhus Kommunes mulighed for at deltage i borgerinddragelse i anledning af Mårslet centrums udvikling

FU beder Aarhus Kommune om at udarbejde en helhedsplan for Mårslet.

 1. Henvendelse fra Stig Atzen, journalist AK

Anders henvender sig til Stig om FU’s holdning til synspunktet om, at boligtyper i Mårslet skal kunne rumme muligheden for, at Mårslets borgere hele deres liv skal kunne bo i Mårslet. 

 1. Evt.

Anders sender besked til Per Henrik på hans henvendelse om måden, hvorpå FU arbejder. Referatet kommer altid på hurtigst muligt, og vi har og får ikke en “pressesekretær”, ligesom det ikke vil fremgår af referater, hvem der deltager.

 

pbv

 

Thorkild