Nyt om Beder-Bering vejen

Opstarten af Bering-Beder vejen skulle have været markeret med et 1. spa- destik arrangement, men det bliver desværre ikke til noget pga. Coronakrisen. Læs skrivelse fra projektleder Carsten Thomsen her og se trafikafvikling nedenfor.

Orientering fra Mårslet Vandværk

Bestyrelsen har valgt at annullere generalforsamlingen d. 24. marts 2020, grundet Corona situationen.

Såfremt der fra vore forbrugere er ønske om en senere afholdelse af generalforsamlingen i 2020 vil bestyrelsen i møde komme det.

Hvis der ikke fremkommer et ønske om en senere afholdelse af generalforsamlingen er bestyrelsen villige til at fortsætte arbejdet indtil generalforsamlingen 2021.

Regnskab for 2019, budget for 2020 og beretning vil blive fremlagt på Mårslet Vandværks hjemmeside.

Mvh.

Bestyrelsen for Mårslet Vandværk.

Orientering fra Mårslet Vandværk

Alle vandmålere  i Mårslet skal udskiftes.

Grunden til udskiftningen er at AURA, som før hjemtog målingerne fra målerne, ikke længere lovmæssigt må gøre det.

Derfor må vi nu lave vores eget netværk.

Vi kommer rundt til vore forbrugere uden forudgående varsel. Håber I tager godt imod os når vi kommer og ringer på døren.

Læs mere på vores hjemmeside