Fællesrådsmøde 12. januar – på Teams

Dagorden 
 
– Åbent formøde kl 19.00, virtuelt på Teams –  meld ind på forhånd   
– Henvendelser siden sidst
– Samle materiale til repræsentantskabsmøde.
– Indkaldelse til repræsentantskabsmøde.
– Diregent / borgerhus
– Status mårsletbladet 
– Evt
 
Hilsen Fællesrådet

FU møde 8. december

Sted: Maskinhus på Tranbjerggård 
 
Dagsorden 
 
1. Åbent formøde kl. 19.00
 
2. Henvendelser / siden sidst
 
3. Opfølgning på møde med Carsten Thomsen / Beder beringvej  og Anlægsprogram
 
4. Opfølgning på møde med Mosegård og kulturakse
 
5. Temaplan Et grønnere Århus og mere blåt
 
6. Søge tilskud til drift ved Århus kommune
 
7. Forberedelse af  repræsentantskabsmøde den 23 februar 2021
 
8. Orientering om byrådsbeslutning om smitteinddæmmende foranstaltninger
 
Evt.
 
Hilsen Mårslet Fællesråd

FU møde 10. november

Sted: Tranbjerggård  Maskinhus kl 18.30
 
Åbent formøde kl. 19.00
 
Dagsorden 
 
1) Opfølgning Eskegården

2) Møde med Carsten Thomsen om beder bering vej m.m – Grønt udvalg deltager  19 nov .

3) Lysskilte ved skolen på obstrupvej

4) siden sidst   mulighed for flere punkter

5) Evt