FU møde 10. november

Sted: Tranbjerggård  Maskinhus kl 18.30
 
Åbent formøde kl. 19.00
 
Dagsorden 
 
1) Opfølgning Eskegården

2) Møde med Carsten Thomsen om beder bering vej m.m – Grønt udvalg deltager  19 nov .

3) Lysskilte ved skolen på obstrupvej

4) siden sidst   mulighed for flere punkter

5) Evt

Dagorden til FU møde 19. oktober

Hermed dagsorden til fællesrådsmøde mandag den 19 oktober 2020 kl. 18.00
 
Åbent formøde kl 19.00  ( Med få deltager )
 
Sted:  Værksted på Tranbjerggård  
Tranbjerggårdsvej 20 Mårslet
 
Hilsen
Mårslet fællesråd
  1. Mere biodiversitet i bl.a. den kommunale drift af grønne områder i Mårslet. Oplæg fra Grønt Udvalg til proces for borgerinddragelse og samarbejde med Aarhus Kommune.
  2. Lokalplan Eskegårdsvej 8, Invitation fra Aarhus Kommune til borgerinformationsmøde tirsdag den 10. november 2020. Afslutning af følgegruppemøder. 
  3. Orientering fra BBV-projektet, status på stiprojekt, kommunal dialog med grundejerforeningen Mustrupvej. 
  4. Mårsletblad og Mårslet Skole
  5. Orientering om første møde i Lokalgruppen for kommunens projekt ’Moesgaard Vildskov’.
  6. Status på udvalgsarbejde.
  7. Kattegat-forbindelsen, forundersøgelse, Støj.
  8. Budgetmøde med Aarhus Kommune, med udgangspunkt i deres orientering juni 2020. 

Udstykning af Eskegården

Afledet af borgermøderne vedrørende udstykning af Eksegårdvej 8 blev der udfærdiget en lang række spørgsmål fra borgerne i Mårslet til Aarhus Kommune. Disse spørgsmål er der nu kommet svar på.
 
Det fremgår af vedlagte bilag. 
 
Aarhus Kommune arbejder på et borgermøde, datoen er dog ikke fastlagt endnu.