Referat, Bestyrelsesmøde, FU, d. 10/1-2023

Bestyrelsesmøde FU

 

tirsdag d. 10.1.2023 i Multihallen

 

Dagsorden og referat

bestyrelsesmøde

 • 0. Åbent formøde

  Ad 0) Storhøj Beboerforening samt grundejerforeningen havde foretræde. Storhøj ønsker optagelse i Fællesrådet. FU fortalte om fællesrådets opgaver. 

  1. Gennemgang af referat fra sidste møde – fremsendes af mig asap

  Ad 1) Thorkild fremsender efter hvert møde referat som pdf til Hans Petersen og til Lars P 

  2. Opsamling på processen med de sydlige fællesråd.

  Ad 2) Referat udsendt. Frist ultimo januar for meddelelse om deltagelse i de respektive emner.

  3. Forberedelse af kommende repræsentantskabsmøde, herunder aktuel status på økonomi for både FU og Mårslet Bladet

  Ad 3) Generalforsamling (repræsentantskabsmøde) tirsdag d. 28/2 kl. 19.00 i Borgerhuset eller Halhuset. Den endelige placering fremgår af indkaldelsen. Anders laver beretning mm. Poul laver ansøgning om tilskud Generalforsamling annonceres på hjemmeside, Mårsletblad og på Facebook. Thorkild sørger for vand/øl.

  4. Status ift. trafikudvalg

  Ad 4) Thorkild berettede om udvalgets opgave. I den interne mappe vil kommende dokumenter kunne se, ligesom dagsorden og referat. Udvalget mødes sidst i januar.

  5. Status ift grønt udvalg

  Ad 5) Det grønne udvalg arbejder sammen med Beder-Malling. 

  6. Evt.

  Ad 6) a) Referat fra Skovbrugsrådet (Finn) lægges på hjemmesiden, når det er godkendt af gruppen – b) Overskud (10.000 kr.) i FU gives som tilskud til TMG,fx til fremme af samarbejde mellem FU og lokalsamfund. Overskud er mest tilvejebragt via flagallé.