Kom til hybrid Borgermøde onsdag d. 24/11. kl. 19-20.30 om Mårslets bymidte

Aarhus kommune vil fortætte omegnsbyerne. 

Derfor kalder Mårslet fællesråd til borgermøde for at spørge Mårslettere, hvilken identitet byen har. Dette gør sig gældende for Mårslets karakter og DNA for midtbyen, omkring kirken, Brugsen og langs Hørretvej, som vi alle benytter. 

Mårslet Fællesråd vil gerne hjælpe med at indsamle byens borgeres definition på byens identitet på baggrund af flere henvendelser herom til Fællesrådet.

  • Dato: 24/11.
  • Tid: kl. 19-20.30
  • Sted: Mårslet MultiHal, sal B, Testrupvej 6, 8320 Mårslet. 
  • Online link: https://meet.google.com/kmh-crog-stv
  • Info til online deltagere: under workshops vil man blive delt ud i mindre grupper online og en administrator i salen vil videregive beskeder fra online deltagere, hvis nødvendigt. 

Program 

19:00 -19:10
Velkomst ved Formand for FU Anders Kjær. Præcisering af, hvilke områder, der er tale om.

19:10 -19:25
Hvilken  planlægning er der idag, og hvordan vil der kunne fortættes, ved Stadsarkitekt Anne Mette Boye, Aarhus Kommune.

19:25-19:40
Bevaring af en omegns byens centrum, ved Professor Bue Beck, Restaureringsarkitekt, som blandt andet har været chefarkitekt og tegnestueleder i Den Gamle By og tidligere adjungeret professor ved Arkitektskolen i Aarhus.

19:40-20:20
Workshop med fire temaer. Hvilke input har Mårslet til: 

  1. Boliger og erhverv i området, funktioner.  Skal handelsområdet udbygges i midtbyen?
  2. Trafik og infrastruktur. Skal trafikken ned- eller opprioriteres.
  3. Byggekvalitet og skala, højder 1 til 1 1/2, to til tre etager og udtryk. Saddeltag eller fladt tag. Materialer. Hvilke materialer er fremherskende eller skal der være mulighed for nye.
  4. Hvordan kan der ske en udvikling og/eller fortætning.

20:20-2030
Opsamling, indsamling af gule sedler, og et muligt videre forløb.

20.30
Tak for i aften.

Vi håber at se netop dig.

Mvh 
Mårslet Fællesråd