Aarhus kommune ønsker at bygge i byens grønne kiler

På Borgermødet den 17. August i Multihallen gennemgik Aarhus Kommune to temaplaner online. Arealer til alle boligtyper og Et grønnere Aarhus med mere blåt. Der var forslag til byudvikling, og hvad man kunne forvente i forhold til de grønne kiler i Mårslet. 

Ugen efter vedtog byrådet at sende planerne i høring.  

Efterfølgende har det vist sig i høringsmaterialet, at der er ændret på planerne i forhold til de grønne kiler, hvor kommunen nu ønsker mulighed for at tilføje boligbebyggelser.

På borgermødet fremkom følgende tegning, der viste:  ”hvad forvaltningen ligger til grund for vurderinger af nye potentielle boligområder.”

Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” og bindinger i forhold til valg af arealer i Mårslet;

Bevaringsværdigt landskab, samt sårbare grundvandsområder og boringer”


Temaplan for et mere blå og grønt Aarhus viste en gennemgang af et grønnere Mårslet, bl.a. mulighed for potentielle fritidsområder i de grønne kiler.

 

Et billede, der indeholder kort Automatisk genereret beskrivelse

 

Efter borgermødet; ved udsendelse af materiale efter byrådsmødet ugen efter, fremkomme følgende materiale for et grønnere Århus, side 20, Mårslets kiler mod øst og vest.

Et billede, der indeholder tekst, kort Automatisk genereret beskrivelse


Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

 

Et billede, der indeholder bord Automatisk genereret beskrivelse

 

Fællesrådets forretningsudvalg har skrevet denne artikel for at sikre, at lokalområdets beboere inddrages på et faktuelt korrekt grundlag i den aktuelle høringssituation.

Der er muligt for at gøre dit valg. Indsæt jeres høringssvar som borgere i Mårslet. FORSLAG TIL TEMAPLAN OM ET GRØNNERE AARHUS MED MERE BLÅT Kommuneplantillæg nr. 105. Hørringsfrist 1. december.

Materiale der blev fremvist på borgermødet den 17. august kan ses på Fællesrådets hjemmeside, og Temaplanen kan ses på kommunens hjemmeside.

P.S. På materiale for et grønnere Aarhus, side 20 er der vist en markering, hvor der står: “Mårslet vest med henvisning til et skema”. Den korrekte kile må være Mårslet øst.