FU møde 11. maj

Dagorden
 
  1. Åbent formøde kl 19.00
  1. Henvendelser siden sidst / aktuelle henvendelser
  1. Temadrøftelse det blå og det grønne og Byens torv/midte
  1. Status på Aarhus Kommunes aktiviteter
  1. Flagallé status 
  1. Mårslet Bladet status
  1. Evt
Mødested  maskinhus  Tranbjerggård 
 
Hilsen  Mårslet fællesråd