Generalforsamling Mårslet Vandværk

Grundet coronakrisen har vi valgt at udsætte generalforsamling til d. 18. maj 2021 i Mårslet Borgerhus kl. 19.00.

Dagsorden følger vedtægterne.

Beretning, regnskab og budget vil være at finde på vandværkets hjemmeside medio april.

Vandværkets hjemmeside:  Maarsletvand.dk

Såfremt det vil være nødvendigt med en yderligere udskydelse grundet koronaen, vil det blive annonceret på vores hjemmeside og her i bladet.

Mvh.

Bestyrelsen