Fællesrådsmøde 12. januar – på Teams

Dagorden 
 
– Åbent formøde kl 19.00, virtuelt på Teams –  meld ind på forhånd   
– Henvendelser siden sidst
– Samle materiale til repræsentantskabsmøde.
– Indkaldelse til repræsentantskabsmøde.
– Diregent / borgerhus
– Status mårsletbladet 
– Evt
 
Hilsen Fællesrådet