FU møde 8. december

Sted: Maskinhus på Tranbjerggård 
 
Dagsorden 
 
1. Åbent formøde kl. 19.00
 
2. Henvendelser / siden sidst
 
3. Opfølgning på møde med Carsten Thomsen / Beder beringvej  og Anlægsprogram
 
4. Opfølgning på møde med Mosegård og kulturakse
 
5. Temaplan Et grønnere Århus og mere blåt
 
6. Søge tilskud til drift ved Århus kommune
 
7. Forberedelse af  repræsentantskabsmøde den 23 februar 2021
 
8. Orientering om byrådsbeslutning om smitteinddæmmende foranstaltninger
 
Evt.
 
Hilsen Mårslet Fællesråd