Dagorden til FU møde 19. oktober

Hermed dagsorden til fællesrådsmøde mandag den 19 oktober 2020 kl. 18.00
 
Åbent formøde kl 19.00  ( Med få deltager )
 
Sted:  Værksted på Tranbjerggård  
Tranbjerggårdsvej 20 Mårslet
 
Hilsen
Mårslet fællesråd
  1. Mere biodiversitet i bl.a. den kommunale drift af grønne områder i Mårslet. Oplæg fra Grønt Udvalg til proces for borgerinddragelse og samarbejde med Aarhus Kommune.
  2. Lokalplan Eskegårdsvej 8, Invitation fra Aarhus Kommune til borgerinformationsmøde tirsdag den 10. november 2020. Afslutning af følgegruppemøder. 
  3. Orientering fra BBV-projektet, status på stiprojekt, kommunal dialog med grundejerforeningen Mustrupvej. 
  4. Mårsletblad og Mårslet Skole
  5. Orientering om første møde i Lokalgruppen for kommunens projekt ’Moesgaard Vildskov’.
  6. Status på udvalgsarbejde.
  7. Kattegat-forbindelsen, forundersøgelse, Støj.
  8. Budgetmøde med Aarhus Kommune, med udgangspunkt i deres orientering juni 2020.