Orientering fra Mårslet Vandværk

Alle vandmålere  i Mårslet skal udskiftes.

Grunden til udskiftningen er at AURA, som før hjemtog målingerne fra målerne, ikke længere lovmæssigt må gøre det.

Derfor må vi nu lave vores eget netværk.

Vi kommer rundt til vore forbrugere uden forudgående varsel. Håber I tager godt imod os når vi kommer og ringer på døren.

Læs mere på vores hjemmeside